Om Ski MC-KlubbStyret 2022 • Formann: Hans Vestre
 • Nestformann: Tor Langø
 • Sekretær: Magne Selvig
 • Kasserer: Helle Koppang
 • Styremedlem: Hans Christian Oppegård
 • Styremedlem: Thor Smitt-Amundsen

 • Valgkomite: Lars Otto Bye og Ann-Mari Klokkerud

 • Revisor: Erlend FurusethMedlemskap i Ski MC-Klubb


Ski MC-Klubb er en klubb hvor de fleste motorsyklister med eller uten familie skal føle seg velkommen. Hvis du ønsker å bli meldem i Ski MC-Klubb bør du møte opp på klubbarrangement, slik at du kan bli kjent med oss, og vi med deg. Møt gjerne opp på tirsdagskaffe på Bowlers, eller finn en tur du kan tenke deg å bli med på. Det er styret som tar opp nye medlemmer. Tilsuttet NMCU


Ski MC-Klubb er tilsluttet Norsk Motorcykkel Union (NMCU), og mange medlemmer fra oss er medlem i NMCU. NMCU er en landsdekkende og viktig interesseorganisasjon for gatemotorsyklister i Norge.
Statutter for klubbens vandrepokal

(vedtatt på årsmøte 29.01.04)

  

 

 1. Vandrepokalen skal anskaffes av klubben og være av en kvalitet og tilhørighet til motorsyklismens sjel som gjør den attraktiv for medlemmene. Vandrepokalen skal deles ut hvert år på årsmøte. Utdelingen skal ha en høytidelig ramme . Den som har oppnådd flest poeng i løpet av en sesong tildeles vandrepokalen. Pokalen må vinnes tre år på rad for å få den til odel og eie.
 2. Det gis ett poeng for hver tur. Dagstur, helgatur, treff teller likt. For å få poeng på treff og lignende skal vedkommende være innmeldt på treffet.
 3. Vandrepokalen kan kun deles ut til fullverdige medlemmer av Ski MC-Klubb og kun til sjåfør av motorsykkel. Passasjerer kan ikke få vandrepokalen.
 4. Kun deltagelse på, på forhånd oppsatte og tellende turer med motorsykkel gir tellende poeng. Oppmøte med andre fremkomstmidler teller ikke.
 5. Temakvelder teller ikke.
 6. Dersom to eller flere medlemmer har likt antall poeng oppbevares vandrepokalen hos respektive i en fordelt periode av året.
 7. Alle medlemmer starter med null poeng hvert år. Poeng fra forrige sesong overføres ikke. Hvert enkelt medlem har ansvar for å rapportere inn til styret hvilke turer en har vært med på. Styret fører rankingliste og kvalitetssikrer lista før årsmøtet. Styret har rett til å avgjøre resultatet dersom det er tvil om stillingen.


 

Vinnere av vandrepokalen til Ski MC-Klubb

 

2021 - ingen pokal pga pandemi

2020 - ingen pokal pga pandemi 

2019 - Hans Vestre/Stefan Engelien

2018 - Solveig Haugland (pokalen til odel og eie)

2017 - Solveig Haugland/Frode Thorslung

2016 - Solveig Haugland

2015 - Frode Thorslund (pokalen til odel og eie)

2014 - Frode Thorslund

2013 - Frode Thorslund

2012 - Are Kjersem

2011 - Are Kjersem

2010 - Per Anders Dybhavn

2009 - Hans Vestre

2008 - Hans Vestre

2007 - Carl Gøran Scheve

2006 - Hans Vestre

2005 - Sølvi Strifeldt
2004 - Hans Vestre